Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
ŽENSKA VOKLANA SKUPINA „PUČPULJIKE“ ČAKOVEC
E-MAIL UDRUGE
pucpuljike@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
veljače 2019.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Tina Ujevića 14 , 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Lidija Posavec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098 948 9907
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Lidija Posavec, Tina Ujevića 14 , 40000 Čakovec, 098 948 9907