Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

Pravilnik – PRAVILNIK
Upute –  UPUTE

 

Smotra Međimurskih narodnih običaja
KOTORIBA
PRIJAVNICA

 

This form is disabled.

ORGANIZATOR SMOTRE:
KUD „KOTORIBA“
KRALJA TOMISLAVA 72
40329 KOTORIBA