Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

Upitnik

NAVEDITE SEKCIJE VAŠE UDRUGE (ukoliko ih ima)

Upišite adresu na koju želite primiti ispunjeni upitnik u PDF formatu.

Ako želite ispisati prijavu u PDF-u, potrebno je učiniti to prije predaje!
Promijenite odredište u "Spremi u PDF"