Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturna udruga “Seljačka sloga”
E-MAIL UDRUGE
seljackaslogaprelog@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1927.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Sajmišna 3 40323 Prelog
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Martina Švenda
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098 973-9764
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Srećko Lacković, M. Gupca 98 Prelog..098 821-184. sreclacko@live.com