Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUU Seljačka sloga Nedelišće
E-MAIL UDRUGE
trojnarivan@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1937.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg Republike 9, 40305 Nedelišće
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Ivan Trojnar
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098511622
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Ivan Trojnar, Vrtna 13, Nedelišće, 098/511-622, trojnarivan@gmail.com