Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno-umjetničko društvo Belica
E-MAIL UDRUGE
kudbelica@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1983.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Ksenija Kramar
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098745928
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Ksenija Kramar, Kralja Tomislava 80, 40 319 Belica, 098 745 928, ksenija.kramar@gmail.com