Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kud MURA Novakovec
E-MAIL UDRUGE
karmen.lisjak88@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2009.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Novakovec Glavna 114 , 40318 Dekanovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Ivan Lisjak
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0992364740
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Ivan Lisjak ,Novakovec Glavna 114 , 40318 Dekanovec