Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno-umjetničko društvo Šandorovec
E-MAIL UDRUGE
drazen.bacinger@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2005.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Šandorovec, V. Nazora 2
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Dražen Bacinger
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0981662630
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Dražen Bacinger, Šandorovec, V. Nazora 8, 098 1662630, drazen.bacinger@gmail.com