Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
LIMENA GLAZBA OPĆINE KOTORIBA
E-MAIL UDRUGE
ivana.h.loncaric@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2014.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
KRALJA TOMISLAVA 72 , 40329 KOTORBA
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
VINKO HORVAT
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098303789
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
VINKO HORVAT, 098 303 789