Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

Predsjednik Odbora: Barbara Janković – KUU “ZVON” Mala Subotica

Dopredsjednica Odbora: Petra Ružić – KUD „Fijolica“ Orehovica

Odbor je suorganizator Smotre dječjeg folklornog stvaralaštva u Maloj Subotici.

Pregled Smotri dječjeg folklornog stvaralaštva

 

Smotra 2001.godine na inicijativu KUD-a “Bisernica” iz Novog Sela Rok organizirana je prva smotra dječjeg folklora. Na 1. smotri bilo je prisutno devet skupina sa 270 sudionika.
2. Smotra organizirana je 2002.g. pod nazivom “Mladi Međimurci plešu” u organizaciji KUD-a “Pribislavec” današnji KUD “Kaštel” iz Pribislavca a sudjelovalo je 10 skupina sa 350 sudionika.

smotra 12.listopda 2003. “Smotra dječjeg folklornog stvaralaštva” – domaćin je KUU “Zvon” župne zajednice Mala Subotica. 15 skupina, 455 sudionika,
smotra 9. i 10. listopada 2004. – 17 skupina,583 sudionika,
smotra 2. i 3.srpnja 2005. – 20 skupina,698 sudionika,
smotra 1. i 2. srpnja 2006. – 15 skupina,482 sudionika,
smotra 9. i 10. lipnja 2007. – 23 skupine,936 sudionika,
smotra 31. svibnja i 1. lipnja 2008. – 23 skupine,892 sudionika,
smotra 30. i 31. svibnja 2009. – 25 skupina,958 sudionika,
smotra 29. i 30. svibnja 2010. – 24 skupine,910 sudionika,
smotra 28. i 29. svibnja 2011. – 20 skupina,764 sudionika.
smotra 03.studeni 2012. – 14 skupina,420 sudionika.
smotra 09.i 10. studeni 2013. – 19 skupina,500 sudionika.
smotra 08. i 09. studeni 2012. – 14 skupina,420 sudionika.
smotra 07.i 08. studeni 2015. – 19 skupina, 500 sudionika.
smotra 05.i 06. studeni 2016. – 20 skupina, 550 sudionika.
Smotra 11.i 12. studeni 2017. – 20 skupina, 450 sudionika.
Smotra 27.i 28. listopad 2018. – 14 skupina, 300 sudionika.
Smotra 10. Studenog 2019. – 8 skupina, 220 sudionika.

Smotra  2020. – NIJE ODRŽANA

Smotra  2021. – NIJE ODRŽANA

Smotra  13.studenog 2022.  –  7 dječjih skupina 200 sudionika

Smotra  11.i 12. studenog 2023.  –  15 dječjih skupina 400 sudionika