Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

Predsjednica Odbora: Jagoda Srša – KUD Žiškovec
Dopredsjednik Odbora: Dragutin Matotek – KUD Kotoriba

Odbor je suorganizator Smotre narodnih običaja u Kotoribi i Smotre narodnih nošnji u Žiškovcu.


Pregled održanih smotri narodnih običaja u Kotoribi

smotra – 5. i 6 .rujna 1998. – 10 sudionika,
smotra 5 i 6. rujna 1999. – 12 sudionika,
smotra 24. i 25. studenog 2001. – 13 sudionika,
smotra 29. i 30. studenog 2003. – 9 sudionika,
smotra 19. i 20. studenog 2005. – 8 sudionika,
smotra 16., 17. i 18. studenog 2007. – 15 sudionika,
smotra 14. i 15. studenog 2009. – 12 sudionika,
smotra međimurskih narodnih običaja – 19. i 20.studenog 2011. – 9 sudionika.
smotra međimurskih narodnih običaja – 16. i 17.studenog 2013. – 10 sudionika.
smotra međimurskih narodnih običaja – 21. i 22.studenog 2015. – 10 sudionika
smotra međimurskih narodnih običaja – 18. i 19.studenog 2017. – 10 sudionika
smotra međimurskih narodnih običaja – 17. studenog 2019. – 7 sudionika

smotra međimurskih narodnih običaja – 2021. – NIJE ODRŽANO

smotra međimurskih narodnih običajA – 18. i 19.studeni 2023. sudionici: 8 udruga


Pregled održanih smotri narodne nošnje u Žiškovcu

smotra 13. srpnja 2002., tema: “Međimurska mladenka” – Sudionici: 6 udruga
smotra 20.-21. srpnja 2003., tema: “Dječja nošnja” – Sudionici: 6 udruga
smotra 3.-4. srpnja 2004., tema: “Kaj su nosili puce i dečki v Međimurju do 1950. godine” – Sudionici: 7 udruga
smotra 20. kolovoza 2006., tema: “Kaj su nosili glavni svati na gostuvaju do 1950. godine” – Sudionici: 13 udruga
smotra 23. studenog 2008., tema: “Radna obleka/oprava do 1950. godine” – Sudionici: 16 udruga
smotra 14. studenog 2010., tema: “Kaj se oblečeno nosilo da se dete krstilo” – Sudionici: 15 udruga
smotra 18. studenog 2012., tema: “Nošnja v Međimurju do 1920 leta” – Sudionici: 7 udruga
smotra 16. studenog 2014., tema: “Nošnja v Međimurju do 1930 leta” – Sudionici: 8 udruga
smotra 20. studenog 2016., tema: “Nošnja v Međimurju do 1930 -1940 leta” – Sudionici: 8 udruga
smotra 18. studenog 2018., tema: “Nošnja v Međimurju 1940 -1950” – Sudionici: 7 udruga

smotra međimurskih narodnih nošnji – 2021. – NIJE ODRŽANO

Smotra  20. studeni 2022. sudionici:  10 udruga