Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Mješoviti pjevački zbor Dr.Vinko Žganec Vratišinec
E-MAIL UDRUGE
katarina.kukovec@ ck.ht.hr
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2015.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Dr.Vinka Žganca 2 40316 Vratišinec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Katarina Kukovec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098-957-9416
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Katarina Kukovec Dr.Vinka Žganca 2 40316 Vratišinec 098-957-9416 katarina.kukovec@ck.ht.hr