Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Pjevački zbor “Sveti Juraj na Bregu”
E-MAIL UDRUGE
pjevackizbor.svjurajnabregu@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2005.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Pleškovec 29, 40311 Lopatinec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Marta Lončar – Vinković
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0995171697
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Marta Lončar – Vinković, Vinogradska 28, Lopatinec, 40311 Lopatinec, martalv3@gmail.com