Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

S velikim žaljenjem i tugom obavještavamo vas da je 6. travnja 2021. u Zagrebu preminuo naš dragi kolega Mirko Kovačević, umirovljeni tajnik, stručni suradnik za kazališnu, književnu i likovnu kulturu Hrvatskoga sabora kulture te predsjednik Stručnog savjeta za književnost HSK-a.

U našim sjećanjima ostat će njegov vedar duh, ljubaznost i ljubav prema životu i umjetnosti.

Hrvatski sabor kulture izražava izrazitu zahvalnost našem Mirku za sav njegov doprinos radu i djelovanju HSK-a, uz izraze duboke sućuti koje upućujemo obitelji, prijateljima i suradnicima.

Mirko Kovačević rođen je 29. listopada 1948. u Virovitici. Diplomirao je hrvatski jezik i južnoslavenske književnosti te latinski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao referent za kulturu i specijalist za promociju kulture bio je 28 godina zaposlen u INA-Naftaplinu i INI. Od 2006. do 2010. godine zaposlen je u Hrvatskom saboru kulture kao tajnik, a od 2010. do 2013. te od 2015. do 2016. godine kao stručni suradnik za kazališnu, književnu i likovnu kulturu. Od 2014. godine obnašao je dužnost predsjednika Stručnog savjeta za književnost HSK-a.

Književnim radom bavio se od 1967. godine. Pisao je poeziju i mnogobrojne novinske članke o kulturi u Vjesniku lNE. Objavljivao je pjesme i kazališne kritike u časopisima i novinama, napisao je tridesetak proslova ili pogovora za pjesničke zbirke i zbornike, te za monografije veće tekstove o kulturnim djelatnostima u lNI. Objavio je 8 samostalnih knjiga: 1994. zbirku pjesama „Svakidašnji krajolik“ (Nakladni zavod MH, Zagreb) ; 1997. zbirku pjesama „Slike srednjih godina“ (Biblioteka INE, Zagreb); 1999. monografiju „Dvadeset godina u hrvatskoj kulturi KUD-a lNA“ (Biblioteka INE, Zagreb);  2000. zbirku pjesama „Čežnjive daljine“ (Ogranak Matice hrvatske u Virovitici);  2002. zbirku pjesama  „Zagasite sretnosti“ (Naklada Ljevak, Zagreb); 2005. knjigu proze „Članci i eseji“ (Biblioteka INE, Zagreb); 2005. (s Mijom lvurekom) monografiju „Jedanaest godina Nagrade INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu“ (Biblioteka INE, Zagreb); te 2011. zbirku pjesama „Prisne, razborite i poneka crnozlatna“ (Ogranak Matice hrvatske u Virovitici).
Više od 30 godina Mirko Kovačević bavio se uređivanjem i objavljivanjem knjiga. Godine 1980. utemeljio je u Zagrebu Biblioteku INE, koju uređuje do 2006. U Biblioteci je pripremio i uredio oko četrdeset knjiga: I. Bilankov: „Stakla za usporavanje“; Zbornik književnih radova Ininih zaposlenika: „Mali stol na kome pišem“; A. Horvat: „Kutija za suncokrete“ i „Izabranice“; B. Supan: „Različak života“ i „Rječkanje“; V. Prekratić: „Osakačeni anđeli“; M. Novinc: „Tragači za crnim zlatom“; I. Šindija: „Dječaci s Kindinice“ i „Prče s radilišta“; N. Rapp: „Razlomljena ogledala“; Ž. Kakarigi: „Pamti me po osmijehu“; J. Palada: „Viđenja“;  A. Nadomir Tadić Šutra: „Rađaj, Jelena“; „Zbornik književnoga, likovnog i fotografskog stvaralaštva INE 2002. i 2003. god.“; M. Peić: „Crno zlato“ (drugo izdanje) i „Čovjek i kultura“; D. Rukavina: „Tri dana“, itd.
S mr. sc. Mijom Ivurekom uredio je tri likovne monografije: „Mladen Veža“, „Ivan Krstitelj Ranger“, „Novi sjaj Marije Snježne“ (fotografije Ivo Pervan)  te foto monografiju „Sotto voce“ Miljenka Marohnića. S dr. sc. Dubravkom Dorotić Sesar uredio je veoma opsežnu antologiju Zlatna knjiga češkoga pjesništva, NZMH, Zagreb, 2004. S Mijom Ivurekom, utemeljiteljem Nagrade INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu, pripremio je i uredio monografije dobitnika spomenute Nagrade:Vladimira Malekovića, Radoslava Katičića, Jadranke Njerš Beresford-Peirse, Elisabeth von Erdmann Pandžić, Dušana Karpatskog, Istvána Lőkösa, Jána Jankoviča i Viktora Žmegača (Biblioteka INE, 1998-2005.).  U okviru Hrvatskog sabora kulture organizirao je Susrete hrvatskih zavičajnih književnika, Festivale hrvatskih kazališnih amatera i Susrete likovnih stvaralaca. Priredio je 4 „Zbornika književnih i likovnih radova hrvatskih zavičajnih stvaralaca“ (2006., 2007., 2008. i 2012.) te bio urednikom „Zbornika radova hrvatskih zavičajnih književnika (2021. – 2016.)“ u nakladništvu Hrvatskog sabora kulture. Pripremio je i uredio brojne autorske knjige nagrađenih i pohvaljenih sudionika književnih natječaja Hrvatskoga sabora kulture: Deana Ganze (3), Jadranke Klabučar-Gros (2), Tanje Stanić, Silvije Butković, Kolinde Vukman, Kristine Štebih, Nine Kovačić (2). Uredio je „Kroniku Zavičajnog društva Virovitičana u Zagrebu 1999. – 2019.“ koja je izdana 2020. godine.