Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Puhački orkestar Općine Donji Kraljevec
E-MAIL UDRUGE
puhackiorkestardk@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1995.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Gornji Kraj 20, 40327 Donji Vidovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Jurica Recek
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0915142793
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Katica Blagus, Augusta Šenoe 30, 40320 Donji Kraljevec, 0992423855 , blaguskatica@gmail.com