Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Studio Vivona Čakovec
E-MAIL UDRUGE
vivona.ples@hotmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1986.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Janka Slogara 8 , 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Karmen Kovačević Jambor
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0995270704
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Karmen Kovačević Jambor