Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
UDRUGA ŽENA SIVICA
E-MAIL UDRUGE
nada.nada.skvorc@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2005.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
SIVICA, GLAVNA 49 , 40317 PODTUREN
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
JASNA KOVAČ
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0996935663
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
JASNA KOVAČ, SIVICA, CVJETNA 3, 40317 PODTUREN , 0996935663, jasnakovac46@gmail.com