Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Udruga žena Štefanec
E-MAIL UDRUGE
udruga.zena.stefanec@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2009.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Nikole Tesle 1a, Štefanec , 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Vera Mihalic
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
099/409 13 89
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Vera Mihalic, Nikole Tesle 17, Štefanec, 40000 Čakovec, 099/409 13 89