Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Fašničko društvo Međimurske krave Novo selo na Dravi
E-MAIL UDRUGE
medjimurske.krave@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1998.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Novo Selo na Dravi V.Bakariča , 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Željka Zgrebec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0915219191
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Željka Zgrebec G.Kuršanec Uska 5,0915219191. zgrebeczeljka3@gmail.com