Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR MURSKO SREDIŠĆE
E-MAIL UDRUGE
marijanan59@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2006.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
FRANKOPANSKA 8 MURSKO SREDIŠĆE
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
IVAN NOVAK
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
095 539 37 13
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
IVAN NOVAK RUĐERA BOŠKOVIĆA 19 MURSKO SREDIŠĆE