Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Hrvatska kulturno umjetnička udruga “Sveti Martin”
E-MAIL UDRUGE
petra.oletic81@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1995.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg Svetog Martina 7.; 40 313 Sveti Martin na Muri
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Petra Oletić
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
091 545 7958
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Petra Oletić , Poljska 7, 40313 Sveti Martin na Muri 091 545 7958petra.oletic81@gmail.com