Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Hrvatsko kulturno društvo Pomurje
E-MAIL UDRUGE
kutnjak.d@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2005.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Glavna ulica 18,9220 Lendava Slovenija
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Đanino Kutnjak
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0038641395040
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Đanino Kutnjak,Kidričeva ul.10,9220 Lendava,Slovenija,0038641395040 , kutnjak.d@gmail.com