Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno-umjetničko društvo Goričan
E-MAIL UDRUGE
kudgorican@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1925.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg Svetog Leonarda 22, 40324 Goričan
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Marija Ševa
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0955438286
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Marija Ševa; Prvomajska 5, 40324 Goričan; 095 5438286; 040 601 391; kudgorican@gmail.com