Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno društvo Međimurje Velenje
E-MAIL UDRUGE
matija.blagus@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
3320 Velenje, Jerihova 1; Slovenija
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Matija Blagus
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
+386 41 639 838
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Matija Blagus