Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUU “DRUŠTVO ŽENA GORNJI KRALJEVEC”
E-MAIL UDRUGE
stefica.jambrosic1@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1989.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
POLJSKA 1, GORNJI KRALJEVEC, 40 315 MURSKO SREDIŠĆE
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Štefanija Jambrošić
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0993317703
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Štefanija Jambrošić, Gornji Kraljevec, Glavna 12, mob. 099 331 7703, e-mail. stefica.jambrosic1@gmail.com