Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
K.U.U.”Lipa”Gornji Mihaljevec
E-MAIL UDRUGE
jasenkanovak77@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2003.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Gornji Mihaljevec 47, 40306 Macinec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Jasenka Novak
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0981990005
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Jasenka Novak Gornji Mihaljevec43,40306 Macinec