Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetnička udruga “Veseli Međimurci” Čakovec
E-MAIL UDRUGE
veseli.medimurci@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1949
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
S.Radića 1, 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Nikola Kotur
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0913006154
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Nikola Kotur, Čakovečka 86B, Strahoninec, 40000 Čakovec , 0913006154, kotur.nikola@gmail.com