Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetnička udruga “Zvon” župne zajednice Mala Subotica
E-MAIL UDRUGE
zvonmalasubotica@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1996.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
A. Stepinca 63, 40321 Mala Subotica
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Marijana Hadeljan
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098 533 157
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Đuro Vukalović, A.Stepinca 63, 40321 Mala Subotica, 040/631-713