Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUD “Fijolica” Orehovica
E-MAIL UDRUGE
kud.fijolica@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1983.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Zrinskih 40, 40322 Orehovica
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Branko Sušec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0993068716
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Branko Sušec, Zrinskih 17, Orehovica, 0993068716, rezervni11@gmail.com