Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno-umjetničko društvo “KAŠTEL” Pribislavec
E-MAIL UDRUGE 
kudkastel@gmail.com , foreski@inet.hr
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1998.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Pribislavec, Braće Radića 47
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Franjo Oreški
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098/242-737
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Franjo Oreški, Pribislavec, Dr. Ljudevita Gaja 23/a, foreski@inet.hr