Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUD “Katruže” Ivanovec
E-MAIL UDRUGE
kud.katruze@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1985.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Dom kulture Ivanovec , Zagrebačka 30 , Ivanovec, 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Slavica Petković
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0996078098
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Slavica Petković, Ivanovec, M.P. Miškine 35, 40000 Čakovec, 099 607 8098,  kud.katruze@gmail.com