Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetničko društvo Kotoriba
E-MAIL UDRUGE
krunoslav_siladi@net.hr
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1975.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Kralja Tomislava 70, 40329 Kotoriba
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Krunoslav Siladi
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098684531
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Krunoslav Siladi, N. Zrinski 3A, Kotoriba, 098684531, krunoslav_siladi@net.hr