Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUD Mačkovec
E-MAIL UDRUGE
kud2mackovec@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1982.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg Svetog Petra i Pavla 2 , Mačkovec, 40000 Čakovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Branko Nemec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0976284673
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Branko Nemec , Ul.Bana Josipa Jelačića 178, Mačkovec, 40000 Čakovec, 0976284673 , kud2mackovec@gmail.com