Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO “MURA”
E-MAIL UDRUGE
kudmura@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1997.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Frankopanska 8. 40315 Mursko Središće
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Slavko Bregović
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0989317420
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Slavko Bregović, Čakovečka 47. Peklenica, 0989317420, slavkobregovic@gmail.com