Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
KUD Općine Donji Kraljevec
E-MAIL UDRUGE
recekjurica@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1998.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Jurica Recek
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0998384701
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Jurica Recek, Palinovec 169, 40320 Donji Kraljevec , 0998384701, recekjurica@gmail.com