Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Kulturno umjetničko društvo Seljačka sloga Donja Dubrava
E-MAIL UDRUGE
seljackasloga.donjadubrava@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1927.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Štefica Kovač
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
0996701525
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Štefica Kovač, Novembarskih žrtava 4, 40328 Donja Dubrava, 0996701525