Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Puhački orkestar Grada Preloga
E-MAIL UDRUGE
ivana.samardzijabermanec@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
2013.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Glavna 5, 40323 Prelog
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Ivana Samardžija-Bermanec
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
098567335
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Ivana Samardžija-Bermanec, S. Radića 32, 40323 Prelog, 098567335, ivana.samardzijabermanec@gmail.com