Zajednica HKUUMZ

Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije
40000 Čakovec, Hrvatska, P.P. 188 , Trg Republike 3
IBAN : HR8224850031100224293 , Croatia banka d.d. , OIB: 63462493225
www.zajednica-hkuumz.hr , zajednica.hkuu.mz@gmail.com , mob +385 98 861 921

SLUŽBENI NAZIV UDRUGE
Puhački orkestar Goričan
E-MAIL UDRUGE
puhacki.orkestar.gorican@gmail.com
GODINA OSNIVANJA UDRUGE
1997.
SLUŽBENA ADRESA UDRUGE ZA KONTAKT
Trg sv. Leonarda 22,Goričan
IME I PREZIME OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
Miroslav Ter
BROJ MOBITELA OSOBE ZADUŽENE ZA KONTAKT
099 5131 413
PREDSJEDNIK UDRUGE – PODATCI
Miroslav Ter,Nova 8,Goričan,099 5131 413,miroslav.ter@gmail.com